Loading website

 

Contact - Destination Coaching

Informatie en/of aanmelden

Henk de Vos

Torenlaan 47

3284 KZ Zuid-Beijerland

email vosjes.box@online.nl

telefoon 0186-662416

Inschrijvings- en betalingsvoorwaarden

Het inschrijfgeld is non-refundable. Annuleren kan tot zes weken voor aanvang van de workshop of opleiding kosteloos. Indien u vier tot zes weken voor aanvang annuleert betaalt u de helft van het bedrag. Annuleert u korter dan vier weken voor de start van de workshop of opleiding dan bent u het volledige bedrag verschuldigd. Indien u verhinderd bent kunt u zich eventueel laten vervangen. Mocht de workshop of opleiding door ons worden geannuleerd, dan betalen we het volledige bedrag terug.

Klachtenregeling [PM opnemen als pdf]

Klachtenbeleid

 1. Het uitgangspunt is dat elke klacht wordt gezien als waardevolle feedback.
 2. Het Destination Team is verantwoordelijk voor een correcte afhandeling van de klachten.
 3. Elke klacht zal vertrouwelijk worden behandeld door het Destination Team en Henk de Vos als aanspreekpunt van het Telos Center in Europa.
 4. Een lid van het Destination Team fungeert als eerste aanspreekpunt.
 5. De klachtenprocedure is vermeld op de website www.destinationteam.nl.
 6. De klager ontvangt binnen twee maanden na het indienen van de klacht een reactie van het Destination Team.

Klachtenprocedure

 1. Intake: de indiener van de klacht neemt per e-mail, brief of telefoon contact op met Jan Renger: jan@destinationteam.nl, Willem Alexanderweg 36, 3945 CK Cothen, 06-53614115.
 2. In overleg met de klager zorgt Jan Renger dat de inhoud van de klacht helder wordt beschreven.
 3. Nadat de indiener van de klacht akkoord is met de omschrijving krijgt degene op wie de klacht zich richt de gelegenheid zijn/haar zienswijze binnen twee weken kenbaar te maken.
 4. Jan Renger meldt de klacht en de zienswijze van degene op wie de klacht zich richt bij het Destination Team. Het Destination Team behandelt de klacht in zijn maandelijkse vergadering.
 5. Het Destination Team registreert de klacht in het klachtenregister.
 6. Het Destination Team stelt eventueel corrigerende en/of preventieve maatregelen vast.
 7. Het Destination Team besluit in overleg met Henk de Vos welke oplossing het Destination Team kan aanbieden aan de klager.
 8. Het Destination Team informeert de indiener van de klacht en degene op wie de klacht zich richt over de eventuele maatregelen.
 9. Het Destination Team registreert de reacties.
 10. Na drie maanden gaat het Destination Team de implementatie en de effectiviteit na van de genomen maatregelen.
 11. Het Destination Team analyseert elk jaar de ingekomen klachten en doet waar nodig voorstellen tot structurele verbetering.
 12. Het Destination Team zorgt ervoor dat het proces van structurele verbetering wordt ingevoerd en wordt onderhouden.
https://www.destinationcoaching.nl/wp-content/uploads/2020/02/Telos-Logo.jpg

Adres:

Destination Coaching Nederland

Torenlaan 47

3284 KZ  Zuid-Beijerland

06 – 55 13 40 34